BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania w zależności od potrzeb polegające na wykonaniu odwiertów, sondowań, pobraniu prób gruntu i/lub wody powalające na określenie parametrów geotechnicznych gruntów dla potrzeb zaprojektowania optymalnego sposobu posadowienia obiektu. Poza tym w wyniku przeprowadzonych badań określić możemy m.in.: