badanieOferujemy kompleksowe badania gruntu pod budowę:

 • domu,
 • hali magazynowej,
 • przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • zakładu pracy,
 • innych budynków i budowli.

budowa Oferujemy wszelkie usługi geologiczne dotyczące obsługi budów, począwszy od wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, badania gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla potrzeb projektowych, odbiór geotechniczny wykopów fundamentowych, rozpoznanie warunków wodnych dla potrzeb odwodnieniowych, a także...

ziemia2Badania w gruntach rodzimych i nasypowych

 • sondowania dynamiczne,
 • próbne obciążenia płytą sztywną,
 • metoda PROCTORA,
 • SDS ( ang. DCP ) – określanie wskaźnika nośności CBR,
 • CPT sonda statyczna wciskana,
 • wszelkie badania laboratoryjne określające cechy fizyko-mechaniczne gruntów,
 • i inne badania geologiczne

dokumentacje Przygotowujemy dokumentacje geotechniczne
i geologiczno-inżynierskie
określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy wszelkich inwestycji.
W sporządzonej przez nas dokumentacji projektant znajdzie parametry geotechniczne gruntu wraz
z przestrzennym rozmieszczeniem poszczególnych warstw podłoża. Dzięki temu zaprojektuje odpowiedni sposób posadowienia ( optymalne wymiary i rodzaj fundamentów ) obiektu dla tej konkretnej inwestycji.

doradztwo Oferujemy swoje usługi związane z doradztwem geologicznym zarówno na etapie wstępnym, czyli jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego jak i w trakcie realizacji inwestycji, a również po jej zakończeniu.