badanieW zależności od potrzeb i wymagań ze strony inwestora, projektanta lub odpowiedniego urzędu nasze usługi obejmują:

  • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,
  • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej,
  • określenie możliwości budowy własnego ujęcia wody ( wywiercenia studni ),
  • określenie możliwości instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
    wraz z drenażem rozsączającym,
  • określenie możliwości rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu,
  • zbadanie przyczyn osiadania, spękania budynku oraz ewentualne wskazanie metod zapobiegania.

Czas wykonania usługi od momentu przyjęcia zlecenia - do 14 dni.