ziemia2Badania w gruntach rodzimych i nasypowych

  • sondowania dynamiczne ( sondy: SD-10 DPL, SD-30 DPM, SD-50 DPH, SD-63,5 DPSH ) - określenie stopnia zagęszczenia ID gruntów rodzimych, wskaźnika zagęszczenia IS gruntów nasypowych. Na podstawie zależności korelacyjnych określić można takie parametry gruntu jak: kąt tarcia wewnętrznego Φ [ o ], spójność gruntu cu [ kPa ], edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo [ kPa ],
  • próbne obciążenia płytą sztywną – określenie parametrów odkształcalności podłoża: modułu pierwotnego odkształcenia gruntu E0, modułu wtórnego odkształcenia gruntu E, wskaźnika odkształcenia I0,
  • Metoda PROCTORA
  • SDS ( Sonda Dynamiczna Stożkowa; ang. DCP – Dynamic Cone Penetrometr ) sonda do szybkich badań w terenie, maksymalnie do głębokości 2,0 m ppt. Szybkie i relatywnie tanie badania pozwalające określić wskaźnik nośności CBR, przy np.: projektowaniu podbudowy dla dróg dojazdowych, miejsc parkingowych do centrów handlowych, logistycznych, osiedli mieszkaniowych, itd.,
  • CPT sonda statyczna wciskana. Interpretacja wyników pozwala określić m.in.: rodzaj gruntu, stany gruntu, wytrzymałość gruntu na ścinanie, obliczyć : osiadania płytkich fundamentów w gruntach niespoistych, nośność graniczną pali,
  • wszelkie badania laboratoryjne określające cechy fizyko-mechaniczne gruntów.

Wymieniliśmy tu tylko najważniejsze badania, którymi sie zajmujemy. Jeśli któryś z parametrów nie został wymieniony nie znaczy to, że nie możemy go określić. Napisz lub zadzwoń.