dokumentacje Przygotowujemy dokumentacje geotechniczne
i geologiczno-inżynierskie
określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy wszelkich inwestycji.
W sporządzonej przez nas dokumentacji projektant znajdzie parametry geotechniczne gruntu wraz
z przestrzennym rozmieszczeniem poszczególnych warstw podłoża. Dzięki temu zaprojektuje odpowiedni sposób posadowienia ( optymalne wymiary i rodzaj fundamentów ) obiektu dla tej konkretnej inwestycji.