doradztwo Oferujemy swoje usługi związane z doradztwem geologicznym zarówno na etapie wstępnym, czyli jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego jak i w trakcie i po realizacji inwestycji.

1.
PRZED rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, tzn. klient ma pomysł na lokalizację budowy swojego przyszłego domu, sklepu, hali magazynowej, zakładu pracy lub też okazyjnie może kupić kawałek gruntu.
Na podstawie analizy Szczegółowych Map Geologicznych Polski i ewentualnej wizji w terenie, jesteśmy w stanie z dość dużą dozą prawdopodobieństwa określić :

 

  • czy dla danej lokalizacji w podłożu nie występują np. grunty słabonośne lub wysadzinowe. Jest to istotna kwestia jeśli chodzi o nakłady finansowe związane z posadawianiem budynku w tego typu gruntach, a związana konkretnie z późniejszą wymianą gruntów ( często pod osłoną odwodnienia ), projektowaniem mocniejszych ( sztywniejszych ) fundamentów lub też rezygnacją z inwestycji, ze względu na przeszacowanie kosztów związanych z w/w nakładami,
  • czy przeszkodą nie będą i w jakim stopniu warunki wodne,
  • czy też, że żadne przykre niespodzianki nas raczej nie czekają i można śmiało podejmować decyzję o zakupie danej działki.

2. W TRAKCIE realizacji inwestycji
  • wszelkie problemy związane z warunkami gruntowo-wodnymi, lokalizacją ewentualnych ujęć wody, drenażu rozsączającego dla przydomowej oczyszczalni ścieków, itp.
3. PO
  • zbadanie przyczyn osiadania, spękania budynku posadowionego bez konsultacji z wykwalifikowanym geologiem oraz ewentualne wskazanie metod zapobiegania.