WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

Badania wykonywane najczęściej przed zakupem działki pozwalające z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiedzieć na pytania, czy warunki
gruntowo-wodne panujące  w podłożu działki nie wygenerują dodatkowych kosztów związanych z bezpiecznym posadowieniem projektowanego obiektu.

Do przypadków takich zaliczyć można m.in. : wysoki poziom wód gruntowych, zalegające w podłożu grunty słabonośne miejscami naturalne (np. torfy, namuły), miejscami antropogeniczne (np. zasypane glinianki) 
i związana z tym konieczność wymiany gruntów albo specjalistycznych metod posadowienia (np. palowanie).

Otrzymamy również informację, czy możemy planować podpiwniczenie budynku.