Geolog

Działamy w branży geologicznej od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dziedziną geologii, w której nasza firma się specjalizuje jest geotechnika.

GEOTECHNIKA

czyli mówiąc w uproszczeniu zajmujemy się określaniem warunków gruntowo-wodnych  z podaniem parametrów nośnościowych gruntu
dla potrzeb bezpiecznego i optymalnego zaprojektowania sposobu posadowienia obiektu (doboru odpowiedniego fundamentu).
Badanie gruntu pod budowę obiektu (domu) jest dobrym rozwiązaniem,
gdy chcesz uniknąć problemów, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji i które będą wymagać od Ciebie ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych.

O FIRMIE

Firma Geo.Log powstała lutym 2006 roku, jednak już od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nabieraliśmy doświadczenia w pracy terenowej oraz dokumentacyjnej w dużych przedsiębiorstwach geologicznych. Przez lata udało nam się pozyskać wielu stałych
i prestiżowych klientów, którzy cenią sobie szybkie terminy realizacji
i przejrzystość opracowywanych przez nas dokumentacji.